ملات‌های ضد حریق

مقاوم سازی سازه های ساختمانی با اسکلت فلزی و بتنی در برابر حریق خصوصا سازه هایی مانند بیمارستانها، مراکز تجاری و اداری،... اهمیت بسزایی دارد. با توجه به اهمیت این موضوع، شرکت پویان پوشش فرانگر اقدام به تولید ملات های ضدحریق تحت لیسانس شرکت HBT آلمان نموده است. این ملات های پایه سیمانی شامل موارد زیر می گردد:

  • ملات M1
  • ملات M2
  • ملات M2 Light
  • پرایمر M2 Light
  • ملات M3

ملات M1

ملات ضدحریق شرکت پویان پوشش فرانگر، ملاتی بر پایه سیمان می‌باشد که بر اساس استاندارد DIN-EN998-1 در دسته ملات‌های کلاس CS IV قرار می‌گیرد.

این ملات به منظور ایجاد استحکام در سازه‌های فلزی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع سنگین و درون سوله‌ها قبل از اجرای ملات‌های M2 و M3 بر روی سطح پاشیده می‌شود.

این محصول که در بسته‌بندی 25 کیلوگرمی عرضه می‌گردد، پس از اضافه نمودن حدود 5 لیتر آب بر روی سطوح قابل استفاده می‌شود.

اجرای این محصول در دمای زیر 5 درجه سانتی‌گراد توصیه نمی‌گردد و زمان عمل‌آوری این ملات حداقل 3 روز می‌باشد.

ملات‌های ضد حریق میکسونال

ملات M2

ملات ضد حریق M2 شرکت پویان پوشش فرانگر، ملاتی بر پایه سیمان و پرلیت می‌باشد که بر اساس استاندارد DIN-EN998-1 در دسته ملات‌های کلاس CS II قرار می‌گیرد.

بر اساس استاندارد DIN-4102-4، مقاومت در برابر حریق این ملات در سازه‌های فلزی از 30 تا 180 دقیقه است و به منظور ایجاد استحکام بر سازه‌های فلزی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع سنگین و درون سوله‌ها پاشیده می‌شود.

این ملات در انواع سازه‌های بتنی و هم‌چنین کابل‌ها و داکت‌ها نیز دارای تاییدیه و گواهی دسته‌بندی معتبر می‌باشد.

این محصول که در بسته‌بندی 20 کیلوگرمی عرضه می‌گردد، پس از اضافه نمودن حدود 6/5 لیتر آب بر روی سطوح قابل استفاده می‌گردد. پس از پاشش ملات M1 روی سطح، ملات M2 توسط ماشین و یا دست با ضخامت حداقل ۱۰ میلی‌متر اعمال می‌گردد. اجرای این محصول در دمای زیر ۵ درجه سانتی‌گراد توصیه نمی‌گردد.

ملات‌های ضد حریق میکسونال

ملات M2 Light

ملات ضد حریق M2 Light شرکت پویان پوشش فرانگر، ملاتی بر پایه سیمان و پرلیت و سایر افزودنی‌های پلیمری می‌باشد که مطابق الزامات استاندارد EN 13385-4 در دسته ملات‌های کلاس CS II قرار می‌گیرد.

بر اساس الزامات استاندارد مقاومت در برابر حریق این ملات در سازه‌های فلزی و بر اساس نوع پروفیل و ضخامت پوشش از 30 تا 180 دقیقه است.

این ملات در صنعت ساختمان استفاده می‌شود و در انواع سازه‌های بتنی، کابل‌ها و داکت‌ها نیز دارای تاییدیه و گواهی دسته‌بندی معتبر می‌باشد. این محصول که در بسته‌بندی 20 کیلوگرمی عرضه می‌گردد، پس از اضافه نمودن حدود 6/5 لیتر آب بر روی سطوح قابل استفاده خواهد بود.

پس از اعمال پرایمر مخصوص M2 Light روی سطح فلز، ملات M2 Light توسط ماشین و بر اساس جداول دستورالعمل اعمال می‌گردد. اجرای این محصول در دمای زیر ۵ درجه سانتی‌گراد توصیه نمی‌گردد.

ملات‌های ضد حریق میکسونال

پرایمر M2 Light

این محصول بعنوان آستر عامل چسبندگی، جهت اعمال روی سطح فلز،باید قبل از اجرای ملات M2 Light استفاده گردد.

ملات‌های ضد حریق میکسونال

ملات M3

ملات ضد حریق M3 شرکت پویان پوشش فرانگر، ملاتی بر پایه سیمان می‌باشد که بر اساس استاندارد DIN-EN998-1 و DIN-EN998-2 در دسته ملات‌های کلاس CS IV و M10 قرار می‌گیرد.

این ملات به عنوان محافظ در برابر حریق بر روی سقف و دیوار با مصالح بنایی، قالب‌های چوبی، فریم درب‌ها و بازشوها و هم‌چنین پوشش نهایی سطوح، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این محصول که در بسته‌بندی‌های ۲۵ کیلوگرمی عرضه می‌گردد، پس از اضافه نمودن حدود 6/5 لیتر آب، متناسب با محل اجرا با دست و یا ماشین اعمال می‌گردد.

در صورت استفاده از این محصول به عنوان سطح نهایی و بروز ترک ناشی از تبخیر آب ملات، اعمال پوشش HBT ISI Plan توصیه می‌گردد.

ملات‌های ضد حریق میکسونال