الزامات و آیین نامه های اجرایی

شرکت PPF مفتخر است پوشش‌های معدنی مقاوم در برابر حریق را طبق ضوابط و دستورالعمل‌های زیر اجرا نماید:

الزامات و آیین‌نامه‌های اجرایی

مجموعه دستورالعمل‌هاي ارزيابي پوشش‌هاي معدني پاششي محافظت‌كننده در برابر آتش براي سازه‌هاي فولادي (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)

الزامات و آیین‌نامه‌های اجرایی

مقررات و الزامات مقاوم‌سازي سازه‌هاي فولادي در برابر حریق توسط مواد پاششی معدنی (سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران معاونت حفاظت و پیشگیري)

الزامات و آیین‌نامه‌های اجرایی

مقررات ملی ساختمان ایران، مبحث سوم، حفاظت ساختمان‌ها در برابر حریق

مطابق مقررات و الزامات مقاوم‌سازي سازه‌هاي فولادي در برابر حریق توسط مواد پاششی معدنی (سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران معاونت حفاظت و پیش‌گیري) مواردی که باید رعایت شوند:

الزامات و آیین‌نامه‌های اجرایی

طراحی مقاوم‌سازی سازه‌ها در برابر آتش بایستی مطابق طراحی ضخامت به دست آمده از تست آتش در آزمایشگاه معتبر حریق براساس یکی از استانداردهای بین‌المللی زیر صورت پذیرد:

EN

BS 476 Part20-21

UL 263

ASTM E 119

و یا دارای جدول طراحی و گواهینامه فنی از سوی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی باشد. لازم به ذکر است ارائه شرح و گزارش آزمون مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به تنهایی مورد قبول این سازمان نمی‌باشد.

الزامات و آیین‌نامه‌های اجرایی

تامین کالا دارای شرایط خاصی است که تضمین‌کننده کیفیت و ایمنی استاندارد می‌باشد، به عبارتی علاوه بر استانداردهای آتش، کالای ارائه شده می‌بایستی دارای استانداردهای پایه زیر نیز باشد:

الزامات و آیین‌نامه‌های اجرایی