متعهد می‌گردم مفاد مندرج در این تعهدنامه را به‌دقت مطالعه نموده و کلیه ضوابط و شرایط آن را آگاهانه پذیرفته‌ام.

 1. اقرارمی نمایم که پیش از آغاز فعالیت در فضای مجازی نسبت به آشنایی با کلیه قوانین و مقررات مربوطه، به‌ویژه موارد مندرج در صفحه قوانین و مقررات سامانه نماد اعتماد الکترونیکی به آدرس https://enamad.ir/Home/Laws اقدام نموده و ملزم به رعایت این مقررات و اصلاحات بعدی آن می‌باشم.
 2. شخصاً اقدام به مصدق نمودن کلیه مدارک شناسایی لازم جهت ارائه به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نموده‌ام.
 3. نسبت به موارد ذیل ملتزم می‌باشم:

3-1: رعایت دستورالعمل‌ها و ضوابط ناظر به عرضه کالا و خدمات در محیط الکترونیکی.

3-2: درج نماد اعتماد الکترونیکی در صفحه اصلی وب‌سایت کسب‌وکار اینترنتی خویش

3-3: اجتناب از به اشتراک‌گذاری یا واگذاری درگاه پرداخت اینترنتی خود به غیر

3-4: رعایت اصول مربوط به حفظ محرمانگی اطلاعات و حریم خصوصی مشتریان.

3-5: رسیدگی به شکایات مشتریان.

3-6: اعلام فوری هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه‌شده به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی.

اجرای تعهدات خود در قرارداد منعقده با مشتری.

3-7: رعایت حق انصراف مشتری از قرارداد بدون تحمیل هرگونه هزینه و تعهد به وی و ارائه تأییدیه فسخ قرارداد وفق مقررات قانون تجارت الکترونیکی

 1. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مجاز است تا بدون اعلام و کسب اجازه قبلی، در بین ساعات 8 تا 16 از محل تمرکز فعالیت بازدید نماید.
 2. در صورت احراز هر یک از موارد ذیل حق تعلیق یا سلب نشانه نماد برای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی محفوظ است:

5-1: نقض عمدی یا غیرعمدی تعهدات مذکور

5-2: عدم پاسخگویی به شکایات و جلب رضایت شاکی

5-3: عدم‌تأیید صلاحیت فردی متقاضیان نماد اعتماد الکترونیکی توسط پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا

صاحب‌امتیاز نشان نماد اعتماد الکترونیکی در بستر پیام‌رسان‌های مجاز به مفاد مندرج در این تعهدنامه متعهد می‌گردد

 1. مفاد مندرج در این تعهدنامه را به‌دقت مطالعه نموده و کلیه ضوابط و شرایط آن را آگاهانه پذیرفته‌ام.
 2. اقرارمی نمایم که پیش از آغاز فعالیت در فضای مجازی نسبت به آشنایی با کلیه قوانین و مقررات مربوطه، به‌ویژه موارد مندرج در صفحه قوانین و مقررات سامانه نماد اعتماد الکترونیکی به آدرس https://enamad.ir/Home/Laws اقدام نموده و ملزم به رعایت این مقررات و اصلاحات بعدی آن می‌باشم.
 3. شخصاً اقدام به مصدق نمودن کلیه مدارک شناسایی لازم جهت ارائه به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نموده‌ام.
 4. با تأیید الکترونیکی آن ملزم به اجرای مفاد این تعهدنامه می‌گردم.
 5. نسبت به موارد ذیل ملتزم می‌باشم:

5-1: رعایت دستورالعمل‌ها و ضوابط ناظر به عرضه کالا و خدمات در محیط الکترونیکی.

5-2: درج لینک اعتماد الکترونیکی در صفحه اصلی وب‌سایت کسب‌وکار اینترنتی خویش

5-3: رعایت اصول مربوط به حفظ محرمانگی اطلاعات و حریم خصوصی مشتریان.

5-4:رسیدگی به شکایات مشتریان.

5-5: اعلام فوری هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه‌شده به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی.

5-6: اجرای تعهدات خود در قرارداد منعقده با مشتری.

5-7: رعایت حق انصراف مشتری از قرارداد بدون تحمیل هرگونه هزینه و تعهد به وی و ارائه تأییدیه فسخ قرارداد وفق مقررات قانون تجارت الکترونیکی

 1. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مجاز است تا بدون اعلام و کسب اجازه قبلی، در بین ساعات 8 تا 16 از محل تمرکز فعالیت بازدید نماید.
 2. به استناد ماده 35 فصل اول، مبحث اول، باب سوم قانون تجارت الکترونیکی اطلاعات اعلامی و تأیید اطلاعات اعلامی به مصرف‌کننده باید در واسطی بادوام صورت پذیرد بر این اساس صاحب‌امتیازان کسب‌وکارهای اینترنتی در بستر پیام‌رسان‌های مجاز متعهد می‌گردند اطلاعات اعلامی به مصرف‌کننده از قبیل فاکتور فروش و قبول آن را از جانب مصرف‌کننده در واسط بادوام دریافت نمایند.

واسط بادوام یعنی وسایلی که به‌موجب آن مصرف‌کننده شخصاً داده پیام‌های مربوط را بتواند بر روی آن ذخیره کند. ازجمله پست الکترونیکی و ………..

 1. تولید فاکتور که شامل (شماره سفارش، نام و نام خانوادگی خریدار، نام فروشگاه یا فروشنده، تاریخ خرید، مشخصات کالاهای سفارشی، هزینه ارسال کالا، مبلغ قابل پرداخت، کد تخفیف، میزان تخفیف مشمول سفارش و……) می‌باشد. همچنین فاکتور باید مطابق بند 7 این سند تعهدنامه قابلیت ذخیره از طریق واسط‌های بادوام را نیز داشته باشد.
 2. در صورت احراز هر یک از موارد ذیل حق تعلیق یا سلب نشانه نماد برای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی محفوظ است:

9-1: نقض عمدی یا غیرعمدی تعهدات مذکور

9-2: عدم پاسخگویی به شکایات و جلب رضایت شاکی

9-3: عدم‌تأیید صلاحیت فردی متقاضیان نماد اعتماد الکترونیکی توسط پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا

صاحب‌امتیاز نماد اعتماد الکترونیکی (بدون ستاره) اعتماد الکترونیکی به مفاد مندرج در این تعهدنامه متعهد می‌گردد

 1. مفاد مندرج در این تعهدنامه را به‌دقت مطالعه نموده و کلیه ضوابط و شرایط آن را آگاهانه پذیرفته‌ام.
 2. اقرارمی نمایم که پیش از آغاز فعالیت در فضای مجازی نسبت به آشنایی با کلیه قوانین و مقررات مربوطه، به‌ویژه موارد مندرج در صفحه قوانین و مقررات سامانه نماد اعتماد الکترونیکی به آدرس https://enamad.ir/Home/Laws اقدام نموده و ملزم به رعایت این مقررات و اصلاحات بعدی آن می‌باشم.
 3. شخصاً اقدام به مصدق نمودن کلیه مدارک شناسایی لازم جهت ارائه به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نموده‌ام.
 4. با تأیید الکترونیکی آن ملزم به اجرای مفاد این تعهدنامه می‌گردم.
 5. نسبت به موارد ذیل ملتزم می‌باشم:

5-1: رعایت دستورالعمل‌ها و ضوابط ناظر به عرضه کالا و خدمات در محیط الکترونیکی.

5-2: درج نماد اعتماد الکترونیکی (بدون ستاره) در صفحه اصلی وب‌سایت کسب‌وکار اینترنتی خویش

5-3: رعایت اصول مربوط به حفظ محرمانگی اطلاعات و حریم خصوصی مشتریان.

5-4: رسیدگی به شکایات مشتریان.

5-5: اعلام فوری هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه‌شده به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی.

5-6: اجرای تعهدات خود در قرارداد منعقده با مشتری.

5-7: رعایت حق انصراف مشتری از قرارداد بدون تحمیل هرگونه هزینه و تعهد به وی و ارائه تأییدیه فسخ قرارداد وفق مقررات قانون تجارت الکترونیکی

 1. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مجاز است تا بدون اعلام و کسب اجازه قبلی، در بین ساعات 8 تا 16 از محل تمرکز فعالیت بازدید نماید.
 2. به استناد ماده 35 فصل اول، مبحث اول، باب سوم قانون تجارت الکترونیکی اطلاعات اعلامی و تأیید اطلاعات اعلامی به مصرف‌کننده باید درواسطی بادوام صورت پذیرد بر این اساس صاحب‌امتیازان شناسه اعتماد الکترونیکی متعهد می‌گردند اطلاعات اعلامی به مصرف‌کننده از قبیل فاکتور فروش و قبول آن را از جانب مصرف‌کننده در واسط بادوام دریافت نمایند.

واسط بادوام یعنی وسایلی که به‌موجب آن مصرف‌کننده شخصاً داده پیام‌های مربوط را بتواند بر روی آن ذخیره کند. از جمله پست الکترونیکی و ………..

 1. تولید فاکتور که شامل (شماره سفارش، نام و نام خانوادگی خریدار، نام فروشگاه یا فروشنده، تاریخ خرید، مشخصات کالاهای سفارشی، هزینه ارسال، مبلغ قابل پرداخت، کدتخفیف یا میزان تخفیف مشمول سفارش و……) می‌باشد. همچنین فاکتور باید مطابق بند 7 سند تعهدنامه شناسه اعتماد الکترونیکی قابلیت ذخیره از طریق واسط‌های بادوام را نیز داشته باشد.
 2. در صورت احراز هر یک از موارد ذیل حق تعلیق یا سلب نماد اعتماد الکترونیکی (بدون ستاره) برای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی محفوظ است:

9-1: نقض عمدی یا غیرعمدی تعهدات مذکور

9-2: عدم پاسخگویی به شکایات و جلب رضایت شاکی

9-3: عدم‌تأیید صلاحیت فردی متقاضیان نماد اعتماد الکترونیکی توسط پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا

تعهدنامه اختصاصی کسب‌وکارهای اینترنتی در حوزه خرید از وب‌سایت‌های خارجی

متعهد می‌گردم درصورتی‌که فعالیت کسب‌وکار اینترنتی در حوزه خرید از وب‌سایت‌های خارجی باشد مفاد مندرج در این تعهدنامه را نیز به‌دقت مطالعه نموده و کلیه ضوابط و شرایط آن را آگاهانه می‌پذیرم.

 1. اعلام فهرست وب‌سایت‌های خارجی که از آن‌ها خرید انجام می‌شود به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (کارتابل کسب‌وکار اینترنتی در پرتال نماد) و انتشار آن در وب‌سایت.
 2. ثبت کلیه سفارشات و تحویل آن‌ها در درگاه متمرکز ثبت و رهگیری کسب‌وکارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی.
 3. مستندسازی کلیه سفارشات ثبت‌شده به‌صورت الکترونیکی و ارائه آن‌ها به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و سایر دستگاه‌های نظارتی حسب مورد.

3-1: عدم امکان ثبت سفارش و خرید انواع کالاهایی که خریدوفروش و استفاده از آن‌ها مطابق شرع و قوانین، غیرقانونی است توسط مشتریان.

3-2: عدم امکان ثبت سفارش و خرید انواع کالاهای قانونی حاوی تصاویر و محتوای غیرقانونی توسط مشتریان.

 1. تدوین مستندات و انتشار شفاف فرایندهای تبدیل و انتقال ارز به خارج از کشور جهت خرید از وب‌سایت‌های خارجی مطابق قوانین ارزی کشور و انجام فرایند به‌طور کامل منطبق بر اسناد منتشرشده.
 2. رعایت قانون تجارت الکترونیکی در فرایندهای تجاری از جمله فصل اول از باب سوم قانون مزبور در خصوص حمایت از مصرف‌کننده.
 3. تدوین مستندات و انتشار شفاف فرایندها و زمان انتقال و تحویل کالا به خریدار مطابق قوانین جاری کشور و پایبندی به تعهدات اعلام‌شده در این خصوص.
 4. پذیرش مسئولیت تضامنی در قبال نقض قوانین و تخلفات صورت گرفته در فرایند ثبت سفارش از وب‌سایت‌های خارجی توسط مشتریان و پاسخگویی به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و سایر دستگاه‌ها و نهادهای تخصصی، انتظامی، امنیتی و قضایی در این خصوص.
 5. ارائه کلیه اطلاعات مورد درخواست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و دستگاه‌های نظارتی حسب مورد.

تعهدنامه اختصاصی کسب‌وکارهای اینترنتی مدل بازاریابی ارائه خدمات مسافرتی هوایی و گردشگری

متعهد می‌گردم درصورتی‌که فعالیت کسب‌وکار اینترنتی در حوزه بازاریابی ارائه خدمات مسافرتی هوایی و گردشگری باشد مفاد مندرج در این تعهدنامه را نیز به‌دقت مطالعه نموده و کلیه ضوابط و شرایط آن را آگاهانه می‌پذیرم.

 1. انتشار فهرست شرکت‌های خدمات مسافرتی هوایی و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری که با آن‌ها قرارداد همکاری دارند. در وب‌سایت
 2. الزام به انعقاد قرارداد همکاری با شرکت‌ها و دفاتر خدماتی صاحب صلاحیت، دارای مجوز فعالیت و احراز آن، با علم به اینکه این شرکت‌ها و دفاتر پروانه فعالیت از سازمان هواپیمایی کشوری (بند الف) یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری (بند ب) را دارا می‌باشند.
 3. پذیرش مسئولیت تضامنی با شرکت‌ها و دفاتر خدماتی مذکور در قبال عدم ارائه خدمات و انجام تعهدات مسافرتی هوایی و گردشگری و ضوابط مقرر توسط آن‌ها.
 4. مسئولیت پیگیری شکایات مصرف‌کنندگان تا جلب رضایت شاکی